زادروز مارال فرجاد

🎂هجدهم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «مارال فرجاد» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.