زادروز رضا رشیدپور

🎂هجدهم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «رضا رشیدپور» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.