زادروز پژمان بازغی

🎂نوزدهم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «پژمان بازغی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.