زادروز امین تارخ

🎂بیستم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «امین تارخ» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.