زادروز مهرانه مهین ترابی

🎂بیستم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «مهرانه مهین ترابی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.