زادروز الناز حبیبی

🎂بیست و یکم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «الناز حبیبی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.