زادروز رضا صادقی

 

🎂بیست و پنجم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «رضا صادقی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.