زاد روز بیژن امکانیان

 


🎂بیست و هفتم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «بیژن امکانیان» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.