زاد روز امیر مهدی ژوله

🎂بیست و هفتم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «امیر مهدی ژوله» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.