زادروز منوچهر هادی

🎂بیست و هشتم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «منوچهر هادی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.