زادروز فقیهه سلطانی

🎂بیست و نهم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «فقیهه سلطانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.