زاد روز شهرام قائدی

🎂سی و یکم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «شهرام قائدی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.