زادروز حسین علیزاده

🎂یکم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز استاد «حسین علیزاده» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.