زادروز مهدی سلطانی

🎂یکم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «مهدی سلطانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.