زادروز کیهان ملکی

🎂دوم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «کیهان ملکی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.