زادروز نیلوفر کوخانی

🎂دوم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «نیلوفر کوخانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.