زادروز امین زندگانی

🎂پنجم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «امین زندگانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.