زادروز دانیال عبادی

🎂پنجم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «دانیال عبادی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.