زادروز امیر نوری

🎂ششم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «امیر نوری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.