زادروز پریناز ایزدیار

🎂هشتم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «پریناز ایزدیار» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.