زادروز امیر تاجیک

🎂هشتم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «امیر تاجیک» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.