زادروز میثم ابراهیمی

🎂هشتم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «میثم ابراهیمی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.