زادروز کامبیز دیرباز

🎂دوازدهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «کامبیز دیرباز» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.