زادروز نهال دشتی

🎂دوازدهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «نهال دشتی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.