زادروز مهرزاد امیرخانی

🎂چهاردهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «مهرزاد امیرخانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.