زادروز نادر فلاح

🎂چهاردهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «نادر فلاح» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.