زادروز عبدالجبار کاکائی

🎂پانزدهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «عبدالجبار کاکائی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.