زادروز محمد هادی کریمی

🎂پانزدهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «محمد هادی کریمی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.