زادروز نسیم ادبی

🎂شانزدهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «نسیم ادبی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.