زادروز امیرحسین مدرس

🎂شانزدهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «امیرحسین مدرس» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.