زادروز بنیامین بهادری

🎂هجدهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «بنیامین بهادری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.