زادروز شاهین جمشیدی

🎂نوزدهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «شاهین جمشیدی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.