زادروز نسرین نصرتی

🎂بیستم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «نسرین نصرتی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.