زادروز سام نوری

🎂بیست و یکم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «سام نوری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.