زادروز فرزاد حسنی

🎂بیست و یکم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «فرزاد حسنی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.