زادروز پارسا پیروزفر

🎂بیست و دوم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «پارسا پیروزفر» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.