زادروز حسام نواب صفوی

🎂بیست و دوم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «حسام نواب صفوی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.