زادروز لیندا کیانی

🎂بیست و سوم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «لیندا کیانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.