زادروز فرهاد آئیش

🎂بیست و هفتم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «فرهاد آئیش» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.