زادروز مهدی زمین پرداز

🎂بیست و سوم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «مهدی زمین پرداز» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.