زادروز بهروز شعیبی

🎂بیست و پنجم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «بهروز شعیبی» را به

ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.