زادروز نیکی مظفری

🎂بیست و هشتم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «نیکی مظفری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.