زادروز حسین سلیمانی

🎂سی‌ام شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «حسین سلیمانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.