زادروز سامان صفاری

🎂سی‌ام شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «سامان صفاری» را به ایشان تبریک می گوییم

و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.