زادروز علی قربان زاده

🎂 سی‌اُم مهر ماه زادروز هنرمند عزیز «علی قربان زاده» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.