زادروز مهتاب کرامتی

🎂بیست و پنجم مهر ماه زادروز هنرمند عزیز «مهتاب کرامتی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.