زادروز یکتا ناصر


دوازدهم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «یکتا ناصر» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.