زادروز ویشکا آسایش

شانزدهم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «ویشکا آسایش» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.