زادروز علی دهکردی

هفدهم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «علی دهکردی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.