زادروز شبنم قلی خانی

نوزدهم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «شبنم قلی خانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.